Aktuality PDF Tisk Email

 

Zveme rodiče budoucích prvňáčků na úvodní schůzku, která se uskuteční v úterý 11.6.2019 od 16:00 hodin ve školní jídelně. Na této schůzce bude probíhat i zápis budoucích prvňáčků do školní družiny.

Těšíme se na Vaši účast.


Výsledky přijímacího řízení žáků 5. ročníků zařazených do výuky s rozšířenou výukou informatiky pro školní rok 2019/2020 


Dodávka tabletů a notebooků č. zakázky 4 /2019/ Hor

Výzva a přílohy 


Dodávka tabletů a notebooků č. zakázky 1 /2019/ Hor

Výzva a přílohy 


Children´s cup, miniházená 2019 


Beseda s policií, třída 4.C 


Krajské kolo Odznaku olympijských disciplín 


Velikonoční jarmark 


Oznámení o přijetí do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 


Dne 9. května 2019 a 10. května 2019 je ředitelské volno - informace


Dne 23.dubna 2019 se konají třídní schůzky od 16:00  do 17:30. 


Velikonoční prázdniny jsou ve čtvrtek 18. dubna 2019. V pátek 19. dubna 2019 a v pondělí 22. dubna 2019 jsou státní svátky.


Informace k zápisu do prvních tříd 


 

Mléko a ovoce pro žáky 


Informace - zpracování osobních údajů  


Adresa pro přístup do klasifikačního systému BAKALÁŘ je https://zshorymirova.cz/bakawebTvořili jsme upomínkové předměty pro prvňáčky 


Zábavné dopoledne pro předškoláky 


Okresní kolo v gymnastice dívek, kategorie 7. ročník  


Předškoláci z MŠ Rezkova cvičí v tělocvičně 


Vánoční koncert 2018 


Školní liga miniházené OV - Jih, 4. - 5. třída 


 Realizace projektu "Horymírka má 30 let" 


Horymírka oslavila 30. narozeniny 


Slavnostní výstava k výročí 30 let založení naší školy 


Seznamujeme se s basketbalem, BK Snakes, zima 2018 


Běh naděje - účast žáků 1. stupně, září 2018 
 

 

 

Informace - Participativní rozpočet obce 


 

Organizace výuky - rozpis zvonění 


 Volby do školské rady: 


Rozpis úředních hodin na sekretariátě školy 


Informace pro rodiče dětí  budoucích 1. tříd ohledně platby za stravné


Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro MŠ a ZŠ) 


PROJEKT „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“  


Projekt OP VVV

Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání 


Elektronická žákovská knížka  

http://www.zshorymirova.cz/bakaweb 


PROJEKT PL-CZ INTERREG Slezské pohádky a legendy 


 

 


Školní hřiště pro veřejnost otevřeno. 

Provozní doba školního hřiště 

Provozní řád školního hřiště  


 

 

Informace pro rodiče - Zápis do prvních tříd  

Desatero pro rodiče 

Výsledky zápisu do prvních tříd pro šk. rok 2017/2018

Kritéria přijetí do ZŠ 
Výsledky Participace na ZŠ Horymírova 

Participace na ZŠ Horymírova 


Miniházená - children´s cup, červen 2018 


Finále celorepublikového branného závodu Battelfield 2018  


Beseda primární prevence 


Návštěva OZO Ostrava 


Vaření - video 

Bramborák - tradiční český recept 


Obvodní kolo ve vybíjené dívek 4. - 5. ročníků, 2018 


 

Lapbooky v pracovních činnostech, 2018 


Čertovské pohádky 2018 


Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2018  


Velikonoční dílny v 5. B, 2018 


Předškoláci pravidelně cvičí, 2018 


Polanecká školní liga žáků třetího ročníku - březen 2018


Miniházená v tělesné výchově na I. stupni ZŠ 


Okresní kolo v basketbalu 


Den s policií, 2018 


Florbalový postup chlapců ZŠ Horymírova 


Obvodní kolo v basketbalu chlapců  


Soutěž SUDOKU - vyhodnocení, 2018 


Přebor ostravských škol v obřím slalomu, 2018 


Recitační soutěž, 2018 


Knihožrouti a 2.B, leden 2018 


Novoroční turnaj dívek v přehazované  


 

Barevné dny na ZŠ Horymírova 


Děti dětem, 2017 


Předvánoční zdobení perníčků 3. A, 3. B, 2017 


Vánoční dílna s rodiči v 2.B, 2017 


Šumná Ostrava, 2017 


Vánoční tvoření 5.B, 2017 


Svět techniky 5.B, prosinec 2017 


Hodina kódu v informatice, 2017 


Bobřík INFORMATIKY 2017 


Společné čtení Čertovských pohádek na Mikuláše, 2017 


Český florbal - ČEPS cup 2017/2018 


Mikuláš, andělé a čerti ze ZŠ Horymírova nadělovali nejmenším, prosinec 2017 


Polanecká školní liga miniházené, žáci 3. ročníku, prosinec 2017 


5.C ve Velkém světě techniky, 2017 


Tvůrčí vánoční dílny v 5.C, 2017 


Mikulášská nadílka, 2017  


Zpívání na vánočním jarmarku, 2017 


Předškoláci si vyzkoušeli opičí dráhu, 2017 


Míč je náš kamarád - turnaj ve vybíjené, 2017 


Knihovnická lekce 5.B - Literární žánry, 2017 


SPELLING BEES - soutěž ve spelování, 2017


Technická dovednost - soutěž, 2017 


Předškoláci v tělocvičně - houpání na kruzích, 2017 


Na naší škole plníme Bobříka informatiky, 2017 


Oranžová vybíjená, 2017 


Hodina pohybu navíc 2017/2018 


Dopravní týden na naší škole, 2017 


Polanecká školní liga v miniházené žáků 3. tříd, říjen 2017 


Předškoláci z MŠ Rezkova u nás v tělocvičně, říjen 2017 


Den mazlíčků na ZŠ Horymírova, říjen 2017 


Den stromů v 5.C, říjen 2017 


Přírodovědný klokan - výsledky  


Ukázková hodina BK Snakes Ostrava, říjen 2017, 1- 3. ročník 


Plody podzimu v 5.B, říjen 2017 


ZOO v kufru - výtvarná soutěž 2017 


Celoroční mezitřídní soutěž "Hledáme super třídu" 


Hurá na Tretru, atletické závody červen 2017 


Exkurze Dlouhé Stráně  9.A, 9.B 


Exkurze Dlouhé Stráně 8.A, 8.B 


Běh olympijského dne 2017 


Barevné dny 


Žlutý den na Horymírce 2017 


Pasování na čtenáře 2017 


Křest knihy "Čertovské pohádky z Horymírky", červen 2017


Včelí svět, 2017 


Rodinné odpoledne na Horymírce, květen 2017 


Miniházená, Children´s cup, žáci 5.B, červen 2017 


Přehazovaná děvčat, 6. - 7. ročník, OV - Jih, červen 2017 


Míč je náš kamarád - Cvičení sourozeneckých dvojic, červen 2017 


Návštěva domova seniorů v Nové Vsi 2017 


Slavnosti obvodu Ostrava - Jih 2017


Zpráva z Běhu Zelených listů 2017 


Polanecká školní liga miniházené 2.C, květen 2017 


2.C ve školní knihovně 2017 


Požární ochrana dětí 2017 - Historie požární ochrany 


Naše 5.C - 1. díl2. díl3. díl - 2017 


Den naruby 2017 


Finanční gramotnost v hodinách informatiky 2017 


Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2017 


Evropský víceboj 2017 


Recitační soutěž v NJ 2017 


Den proti rakovině na Horymírce 2017 


Fialový den 2017 


Společenský den 2017 


Zelený den 2017 


Okresní finále ve vybíjené - 2. místo, 2017 


Děti ze školky "řádily" v tělocvičně, duben 2017


750 let Ostravy - 4.C, 2017 


Velikonoční dílny na 2. stupni, duben 2017 


Okresní kolo OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) - Olympijský víceboj 2017 


Velikonoční dílny 7.B 2017  


O sošku Horymírka 2017  


Turnaj ve vybíjené, 5. ročník, 2017  


Míč je náš kamarád, turnaj ve vybíjené, duben 2017 


Velikonoční dílna ve 4.B, 2017 


3. A v OZO, 2017 


Polanecká školní liga v miniházené - žáci 5. ročníku, březen 2017 


Atletické závody základních škol OV - Jih, březen 2017 


Ukázková hodina BASKETBALU - BK SNAKES OSTRAVA, 2017 


Házenkářský Kalamář, 2017 


Barevné dny - Den v modrém, 2017 


Projekt E-TWINNING v 8.A, 2017  


Projekt E- TWINNING v 2.C, 2017 


Čertovské pohádky, 2017 


Lyžařský kurz, 2017 


Projekt Ostrava - místo kde žijeme, 2017 


Pěvecká soutěž, 2017 


Projekt E-TWINNING ve 4.C, 2017  


Kalousové na ZŠ Horymírova, 2017 


Projekt VODA 3.C, 2017  


Knihovnická lekce Pověst x Pohádka 4.B, březen 2017  


Notebooky ve 4.B a 4.C, březen 2017  


Stavíme se stavebnicemi, 2017 


Předškoláci z MŠ Rezkova opět cvičili v naší tělocvičně, 2017 


Míč je náš kamarád, Turnaj v sálové kopané, únor 2017 


AHOL CUP Junior 2017 


Cestujeme časopisy v zeměpisném semináři, 2017  


Bee - Bot ve výuce informatiky 


Projekt Gramotnost - Komunikace, 6. ročníky, 2017 


Netradiční pátky, 2017 


Den v růžovém, 2017 


Školní kolo recitační soutěže, 2017 


Desková hra VÝLET - 2.A a 2.B, 2017 


Pythagoriáda - školní kolo, 2017 


Finanční gramotnost ve druhých třídách, 2017 


Soutěž "O čokoládovou vařečku" 2017 


Předškoláci 2017 


Míč je náš kamarád - Turnaj badminton, leden 2017 


Turnaj miniházené, žáci pátého ročníku vyhráli 1. místo, 2017 


Červený den 2016Vánoční dílny 2.B, 2016  


Projekt RODINA 2.A, 2016 


Vánoční vystoupení 2.A, 2016 


Vánoční dílny 2.A, 2016 


Vánoční turnaj, prosinec 2016 


Vánoční dílny II.stupeň, prosinec 2016  


Přednáška o Číně, 2016  


Přírodovědno-dějepisná exkurze, 9.ročníky, prosinec 2016


Vánoční tvoření ve 4.B, 2016  


Míč je náš kamarád - turnaj šesťáků ve vybíjené, prosinec 2016 


Školní liga miniházené, vybraní žáci druhého ročníku, 2016  


Školka cvičí v tělocvičně, 2016  


Mikuláš 2016 


Finanční gramotnost v 5.C, 2016  


Výtvarná soutěž - Barevný podzim, 2016 


Vánoční dílny ve třídě 4.C, prosinec 2016  


Spelování 6. - 9. ročník, listopad 2016 


Za tajemstvím černé Ostravy 3.A, 2016 


Setkání se seniory 3.A, 2016 Den mazlíčků na ZŠ, 2016  


Den mazlíčků ve třídě 3.A, 2016  


Výtvarná díla v GVUO - 4.C 


Míč je náš kamarád, turnaj vybíjená, žáci 4. ročník, listopad 2016  


"ZDRHOVADLO" - besedy, primární prevencepro žáky 2. stupně, listopad 2016 


Výstup 3.B na haldu EMA, 2016 


Čtenářská gramotnost v 5.C, 2016  


Finanční gramotmost ve 3.B, 2016 


Les ve městě, 4.C, listopad 2016 


Sport bez předsudků, 2016 


Technická dovednost - soutěž, říjen 2016 


Lampiónový průvod, listopad 2016 


Halloween ve 3.C, 2016 


Jak je to u nás ve 3.C, 2016 


Práce s tablety ve 4.B, 2016 


Přírodovědno- dějepisná exkurze, 8.ročník listopad 2016  


Potravinová sbírka  


Oranžový den, říjen 2016 


MŠ v knihovně, říjen 2016  


Školní liga miniházené, Polanka říjen 2016 


Podzimní dílny s rodiči 2.B, říjen 2016  


Poznáváme nové sporty - squash  


Míč je náš kamarád - turnaj ve vybíjené pátých tříd, říjen 2016 


Děti ze školky opět cvičí v naší škole 


Barevné dny na "Horymírce" - hnědý den 


Podzimní dílny 2.A 2016/2017 


Hodina pohybu navíc, 2016/2017 


Čteme seniorům, říjen 2016  


Děti pozor, červená!!


Plody podzimu ve 4.B, 2016


Školní hřiště:

Provozní doba školního hřiště   

Provozní řád školního hřiště  Školní rok 2015/2016 4.C 2. pololetí - 1. část

4.C 2. pololetí - 2. část 

4.C 2. pololetí - 3. část  


Slavíci ve školní lavici, 2016 


Celorepublikové finále branného závodu Battlefield - pocta statečným, 2016 


Běh olympijského dne, 2016 


Školní výlet 5.A, 2016 


Zveme rodiče našich budoucích prvňáčků na první třídní schůzku, která se koná v úterý 21.6.2016 v 16:00 ve školní jídelně.  


Hledej pramen vody, 2016 

Hledej pramen vody 5.A, 2016  


Den dětí - Malé klání 4. ročníků, 2016  


Školní výlet Štramberk 3.B, 2016  


Pasování na čtenáře, 2016  


Cestou za šlechtickou výchovou, 2016  


Exkurze do zemědělského podniku - Fa Vitaminátor v Sosnové, 2016   


Miniházená v Polance - Childrens´cup Polanka, 2016  


Druhé místo v přehazované pro dívky z devátého ročníku ZŠ Horymírova, červen 2016  


Turnaj v miniházené, 1. místo 2016  


 

Výsledky přijímacího řízení pro rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky pro školní rok 2016/2017  

Ve školním roce 2016/2017 otevíráme pro žáky letošních 5. tříd skupinu s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Přihlášku získáte na sekretariátu školy nebo zde   


Děti z MŠ hrály florbal a kopanou, 2016   


MŠ v hudebně, 2016   


Přehazovaná dívek 6., 7. ročník, 2016  


English nightingale 2016  


Den požární bezpečnosti 3.A, 3.B, 3.C, 2016   


Obvodní kolo MC DONALD´S CUPU, 2016   


Hráli jsme přehazovanou, turnaj žáků 4. a 5. tříd, 2016   


Den Země, 2016   


Spelling Bee, 2016  


Školní anglický slavík, 2016  


Vědecká show 3.A a 5.A, 2016  


Sportovní klání 5.A a 5.B, 2016   


Hledej pramen vody 5.A, 2016  


Slet čarodějnic a čarodějů na Horymírce, 2016   


Práce s tablety ve 3.B, 2016   


Turnaj badminton - sportujeme ve volném čase, duben 2016   


Okresní kolo - halový atletický pětiboj, duben 2016 


Volání jara, 2016   


Soutěž "Šikovný zahradníček", 2016   


Ozdravný pobyt podpořený fondem pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, duben 2016   


Čtvrtý pozdrav z ozdravného pobytu, duben 2016   


Třetí pozdrav z ozdravného pobytu, duben 2016  


Druhý pozdrav z ozdravného pobytu, duben 2016  


Pozdrav z ozdravného pobytu, duben 2016  


Veselé zoubky 2016   


Velikonoční dílny 4.A, 2016  


Velikonoční dílny 1.A, 2016 


Velikonoční dílna 3.B, 2016   


Děti z MŠ ve školní knihovně, 2016   


Prvňáčci v knihovně, 2016   


Předškoláci v knihovně, 2016  


Lovci informací 2016  


Velikonoční dílna 3. B, 2016   


Děti ze školky hrály florbal, 2016   


Obvodní kolo ve vybíjené chlapců 4. - 5. třída, 2016   


Obvodní kolo ve vybíjené dívek 4. - 5. třída, 2016  


Projektový den "Jména", 2016   


Turnaj ve vybíjené chlapců 17.3.2016   


Turnaj čtvrtých ročníků ve vybíjené 10.3.2016  


Čtení 1. a 4. třídy, 2016  


OZO, 2016  


Projekt "Jména", 2016  


Knihovnická lekce Roald Dahl, 2016  


Školní recitační soutěž, 2016  


Školní turnaj - florbal, 2016  


Ozdravný pobyt Velké Karlovice, 2016  


Zápis do 1. tříd - výsledky

Pro rodiče budoucích prvňáčků 


Projekt Věda a technika klíč k budoucnosti - stavebnice, 2016  


Plavání 3.B, 2016  


Předškoláci ve školní knihovně, 2016  


Vystoupení 2.B pro MŠ, 2015   


Nové sociální zařízení, 2015  


Projekt Ostrava, 2015  


Děti, pozor, červená, 2015  


Vánoční dílna a jarmark ve 4.C, 2015  


Ozdravné pobyty - dotace SMO  


Zvýšení bezpečnosti - rozvojový program MŠMT  


Na dopravním hřišti 4.C, 2015  


Tvůrčí dílna 2.C, 2015 


Co se děje v 2.C, 2015 


 

Mikuláš, 2015 


Vánoční představení pro rodiče 4.A, 2015 


Předjarmareční dílny 4.A, 2015


Školní liga miniházené pokračuje i v letošním roce, 2015  


Kroužek míčových her a kopané pro žáky 1. třídy, 2015  


Vánoční tvoření ve 3.B, 2015  


Pozvánka na Den otevřených dveří, 2016 


Vánoční jarmark, 2015  


Karaoke Master -  listopad, 2015 


Prezentace třídy 3.C za školní rok 2014/2015 


Tradiční vánoční jarmark 


Provoz školního hřiště byl pro návštěvníky ukončen. Školní hřiště je již uzavřeno. 


Pozvání na výstavu Učeň, středoškolák, vysokoškolák 2015. (hlavně pro žáky 9. ročníků)

Seznam vystavovatelů. 


Lampiónový průvod, 2015 


Běh naděje - Bělský les, 2015 


Svět techniky 3.A, 3.B, 2015 


Den mazlíčků, 2015  


Projekt Ostrava - 3.C, 2015  


Otevření ekologické bylinkové zahrádky, 2015  


Projekt 3.B - Ostrava, 2015 


Projekt 3.A - Ostrava, 2015 


2.B ve venkovní učebně, 2015 


Projekt 3.B - Plody podzimu 2015 


Opatření k zajištění bezpečnosti 


 

Provozní řád školního hřiště 

Školní hřiště - zprovoznění 


 

Hurá na Zlatou tretru 2015   


Sportujeme s míčem - Turnaj v badmintonu 2015  


Beach vybíjená 2015  


Finále školní ligy miniházené 2015  


Projekt "Zdravé zuby"  


Vzdělávací expedice - Hradec nad Moravicí, 2015  


Jak jsme dopadli na SCHOOL DANCE 2015  


eTwinning - 2014/2015

2.stupeň NJ  

1.stupeň Jaro 


My se sportu nebojíme, 2015  


Ostrava fandila hokeji 2015  


MŠ v hudebně, 2015  


Anglický slavík 2015 


Projekt Maminka, 2015


Výsledky přijímacího řízení pro rozšířenou informatiku ve školním roce 2015/2016  

Rozšířená informatika - informace

Přihláška 


School Dance 2015


Hlasujeme pro našeho maskota a plakát


Co se děje ve 2.B, 2015 - první 

 - druhý


 

Anglický slavík 2015 


Vzpomínka na vánoční turnaj 2014 


Předškoláci skotačí v naší tělocvičně, 2015 


Házenkářský turnaj v Polance, březen 2015 


Hudební host 2, 2015 


Volání jara 2015 


Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2015/201

Zápis do prvních tříd

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 


Karaoke Master 2015 


Sběr mobilů - RECYKLOHRANÍ, 2014


Vánoční koncert 2014 


Vánoce ve  III.C, prosinec 2014


Předškoláci z MŠ Rezkova sportovali v naší tělocvičně, prosinec 2014 


Vánoční jarmark opět na Horymírce, prosinec 2014    


Vánoční jarmark, prosinec 2014 


Mikuláš 2014 pro seniory 


Mikuláš 2014 


Lampiónový průvod, listopad 2014 


Florbalový turnaj dívek - obvodní kolo Ostrava Jih, listopad 2014  


Soutěž ZOO, podzim 2014  


Mezinárodní den hudby, 2014  


Návštěva domova pro seniory, říjen 2014  


Předškoláci a jejich rodiče na ZŠ Horymírova, říjen 2014  


Házenkářský maraton, říjen 2014 


Den mazlíčků, říjen 2014  


Projekt Ostrava - 3. C v muzeu, 2014


Budoucí prvňáčci se seznamují s naší školou, říjen 2014   


Běh naděje v Bělském lese, říjen 2014  


Naše škola je partnerem projektu  Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009.  Informace o projektu zde.


Slavnostní otevření nové učebny 


Pro rodiče - omluvenky  


Kunčice pod Ondřejníkem 2014  


Ostravské školní hry - sladká odměna 


Úvodní třídní schůzka pro první ročníky se koná ve čtvrtek 11.9.2014 v 16:00 hodin. 


Ostravské školní hry 


Školní rok 2014/2015 začíná v pondělí 1. září  2014 v 8 hodin. 


Výlet druhého ročníku - Štramberk 2014 


Prima pokusy v 2.C 2014


SCHOOL DANCE 2014 aneb jak jsme dopadli? 


Hukvaldy 2014 


Mlýnská dolina 2014


Festival alternativních hudebních nástrojů


Projekt Maminka 1.C 2014 


1.A a 2.C v Ostravě – Třebovicích 2014 


Výsledky přijímacího řízení pro žáky hlásící se na rozšířenou informatiku a výpočetní techniku 


Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

  

 


 Velikonoce u páťáků 2014


Anglický slavík 2014 


Hlasujte pro naši školu (School dance!!! 2014) 


Sportujeme ve sportovním centru 2014 


Turnaj žáků pátých tříd v přehazované 2014 


Den Země 1B, 2014 


Den Země 2014  


Ostravské školní hry, duben 2014 


Sport v kresbě, malbě a fotografii 2014 - výsledková listina 


Informace pro zájemce o výuku rozšířené informatiky ve školním roce 2014/2015. Přihláška zde.


Beseda s hudebním skladatelem Leonem Juřicou 2014


Projekt „Horymírka ráda čte“ – dotace SMO 


Den jódu 2014


Modrý den 2014 


Projektový den v 1.B 2014


U příležitosti ocenění města titulem Ostrava - Evropské město sportu 2014 vyhlásila naše škola výtvarnou soutěž "Sport v kresbě, malbě a fotografií. Propozice soutěže najdete zde.


Turnaj smíšených týmů ve florbalu a futsale 


Karaoke Master 2014 


Recitační soutěž I. stupeň, 2014 


Růžový den 2014


Česko sportuje 


O projektu "Sportujeme s míčem" 


Informace pro rodiče žáků devátých ročníků 


Školní parlament 


Bílý den 2014 


Červený den 2014


Výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2014/2015

Žáci 9. ročníku se zúčastnili dne otevřených dveří na SPŠCH 2013 


Vánoční besídka a tvoření v 1B, 2013   

Vánoční koncert 2013 


Vánoční besídka 2A, 2013


Mikuláš 2013


Den otevřených dveří


Den vaření ve 2.C, 2013


Ostrava fandí florbalu - florbalový turnaj dívek 2013 


Projekt Ostrava, Halda Ema 2013


Soutěž mladých biologů 2013 
Oranžový den 2013 

Projektový den Vaříme polévku, 2B, 2013  


English with friends, 1A, 2013 
Adaptační pobyt šestých ročníků, 2013  
Školák 1.B, 2013  

Přírodovědné pokusy druháků a třeťáků, 2013  


Druháci v OZO, 2013  


Informace pro rodiče - prevence šikany  

Den stromů


3.A Projekt Ostrava

Plody podzimu - 1.B


Den mazlíčků 2013


Hnědý den 

Kroužek miniházené


Prosíme rodiče, aby nepřítomnost žáků ve škole omlouvali přímo třídnímu učiteli prostřednictvím mailové pošty nebo přímým telefonem. Telefonní čísla i mailové adresy jsou uvedeny na stránkách školy v oddíle kontakty - telefonní seznam učitelé. Děkujeme za pochopení.


Projekt Ovoce do škol
  

Informace k prodeji čipů a čipových karet do jídelny pro nové žáky zde. 


 

 Den zvířat

Celý článek...