Knihovna a internetový klub Horymír PDF Tisk Email

Z prostředků projektu Šesti kroky ke gramotnosti spolufinancovaného ESF a rozpočtem České republiky byla vybudována knihovna a internetová studovna. Toto zařízení bude využíváno v průběhu projektu i po jeho ukončení. Bude potřebným zázemím nejen pro získávání informací, ale i pro rozvoj čtenářské a informační gramotnosti.

Co všechno školní knihovna a internetová studovna Horymír nabízí :

·        Knihovní fond pro všechny věkové kategorie v počtu cca 1500 knihovních jednotek a předplacená periodika 26 druhů (časopisy), výuková CD a DVD.

·        Moderní technické vybavení – 5 počítačů s připojením na internet umožňují pedagogům připravit pro žáky mnohem  zajímavější způsob výuky.

·        Přístup na internet. K dispozici je kopírka, tiskárna, scanner. Kopie studijních materiálů zdarma.

·        Možnost studia, vyhledávání informací, vypracovávat domácí úkoly, referáty, projekty.

·        Spoustu zábavných a zajímavých soutěží, tematické besedy a výstavy, knihovnické lekce.

 

Realizované aktivity

Křeslo pro hosta : beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

Nový rok 2011 začal projekt Šesti kroky ke gramotnosti spolufinancovaný z ESF a rozpočtem ČR besedou v rámci čtenářské aktivity Křeslo pro hosta s panem ilustrátorem, grafikem a výtvarníkem Adolfem Dudkem. Ilustrátorská show bylo zábavné interaktivní vystoupení pro I. stupeň s názvem "Malování pro děti" a pro II. stupeň "Nehulíme, kreslíme". Děti se zábavným způsobem seznámily se skutečným ilustrátorem a jeho prací od inspirace po vznik celé konečné knihy. Vyzkoušely si jak snadno mohou cokoli namalovat a kromě spousty legrace si odnesly informace, jak vypadají moderní dětské knížky a jaké existují malířské techniky. Během programu nebyl čas a tak všechny knihy, knížky a knížečky, které žáci v hojném počtu přinesli z domova spolu s památníčky podepsal pan Dudek až v odpoledních hodinách v knihovně. Tam také měli žáci možnost sledovat mistra přímo při práci, když v upomínku namaloval na zeď v knihovně a internetové studovně Horymír obrázek.

KNIHOVNA A INTERNETOVÁ STUDOVNA OSLAVÍ PRVNÍ NAROZENINY

10. března 2011 oslaví naše knihovna a internetová studovna, zrealizovaná spolufinancováním ESF a rozpočtem ČR, 1 rok !

Knihovna má svůj vlastní web   www.zsknihovna.webnode.cz