Projekty PDF Tisk Email

 

Jazyky hrou

Škola technice otevřená

Projekt PL - CZ INTEREG Slezské pohádky a legendy

Sport bez předsudků

Klub Badatelna

Projekt "Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Projekt "Sportujeme s míčem"

EU projekt

Projekt MŠ Rezkova Dopravní školička

Projekt Edunet

Projekt Elektronický průvodce Starý Zábřeh

Projekt Pavouk

Projekt Les

Projekt S odpady si poradíme

Školy fandí florbalu, město fandí florbalu

Cizojazyčná knihovna

Overcome Difficulties in English through Cultural and Natural Devices

Hřiště pro všechny

Ekologický kroužek ECO

Projekt English with Friends

Projekt "Sportujeme s míčem"

 

 


 

 

 

 

Projekt Kamarádství bez hranic :

Formou realizovaných aktivit byla navázána spolupráce s partnerskou školou ZŠ Polianská v Košicích. Ostrava je partnerské město Košic a tento projekt rozšířil dosud navázanou spolupráci obou měst směrem k cílové skupině žáků obou škol. Žáci se zdokonalili v užívání slovenského jazyka, poznali kulturu, historii, tradice a životní styl partnerské země. Cílem projektu bylo hledání podobností mezi našimi národy. Žáci využívali prostředků informačně komunikačních technologií a byla navázána trvalejší spolupráce obou škol. Projekt přispěl k účelnému naplnění volného času žáků školy. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava.

ostrava

Projekt Cesty ke kořenům

Projekt si kladl za cíl seznámit děti s lidovými tradicemi a zvyky našeho regionu. Žáci poznali své kořeny, rozvíjeli tvořivost, emocionalitu a fantazii. Tímto projektem se zkvalitnily podmínky pro připravované akce a děti účelně prožily volný čas. Cílem bylo předání našich tradic z generace na generaci. Tento projekt finančně podpořilo statutární město Ostrava.

ostrava

Projekt Nenudíme se, sportujeme

Projekt vytvořil potřebné podmínky v rámci činnosti školy umožňující cílené poskytování potřebných kompetencí, dovedností, znalostí a návyků u žáků v rozsahu kdy se pro ně aktivní sportovní činnost stala samozřejmostí. Žákům 5. až 9. ročníků bylo nabídnuto vhodné využití volného času formou pravidelné sportovní činnosti což mělo kladný vliv na utváření dobrých vztahů ve třídě, ve škole a na fyzické kondici. Tento projekt finančně podpořilo Statutární město Ostrava.

ostrava

Projekt Z mateřinky do družinky

Projekt financovaný Statutárním městem Ostrava podpořil vzájemné setkávání a spolupráci dětí z mateřské školy a starších žáků školy. Předškoláci se hravou formou seznámili s prostředím školy a školní družiny. Proběhly soutěže, hry z oblasti pohybové, sportovní, výtvarné a dovednostní. Uskutečnilo se pět úspěšných společných akcí.

ostrava